უფასო ადგილზე მიწოდების სერვისი თბილისში !
საქართველოს რეგიონებში გაგზავნა "საქართველოს ფოსტის" მეშვეობით !
     გადახდ
Online გადახდები
 
     სიახლეები

სიახლეები

 
Historical maps
 

სარკინიგზო რუკები

     მთვლელი

 
      ლარის კურსი

ქვეყნის რუკები - საქართველო და კავკასიის რეგიონი

ENGLISH  |  РУССКИЙ | ქართული

 

ქვეყნის რუკები

  საქართველოს პოლიტიკური რუკა საქართველოს ფიზიკური რუკა საქართველოს საგზაო რუკა
  საქართველოს პოლიტიკური რუკა საქართველოს ფიზიკური რუკა (არქიტექტ. მონუმენტებით) საქართველოს საგზაო რუკა
 ფასი 35 ლარი 35 ლარი 35 ლარი
 მასშტაბი 1 : 480 000 1 : 480 000 1 : 480 000
 ორიგინ. ზომა 80 x 122 სმ. 80 x 122 სმ. 80 x 122 სმ.
 გამოცემა ინგ, ქართ. ინგ, ქართ. ინგ, ქართ.
  საქართველოს გეოლოგიური რუკა სამხრეთ კავკასიის რუკა აზერბაიჯანის პოლიტიკური რუკა
  საქართველოს გეოლოგიური რუკა (სასარგებლო წიაღისეულით) სამხრეთ კავკასიის პოლიტიკური რუკა აზერბაიჯანის პოლიტიკური რუკა
 ფასი 35 ლარი 35 ლარი 35 ლარი
 მასშტაბი 1 : 480 000 1 : 780 000 1 : 500 000
 ორიგინ. ზომა 80 x 122 სმ. 80 x 122 სმ. 80 x 122 სმ.
 გამოცემა ინგ, ქართ. ინგ, ინგ,
  სომხეთის პოლიტიკური რუკა ჩრდილოეთ კავკასიის რუკა ევროპის პოლიტიკური რუკა
  სომხეთის პოლიტიკური რუკა ჩრდილოეთ კავკასიის პოლიტიკური რუკა ევროპის პოლიტიკური რუკა
 ფასი 25 ლარი 35 ლარი 30 ლარი
 მასშტაბი 1 : 500 000 1 : 350 000 1 : 4 650 000
 ორიგინ. ზომა 80 x 100 სმ. 80 x 122 სმ. 80 x 122 სმ.
 გამოცემა ინგ, ინგ, ინგ, ქართ.
  ევრაზიის პოლიტიკური რუკა მსოფლიოს პოლიტიკური რუკა მსოფლიოს ფიზიკური რუკა
  ევრაზიის პოლიტიკური რუკა მსოფლიოს პოლიტიკური რუკა მსოფლიოს ფიზიკური რუკა
 ფასი 30 ლარი 30 ლარი 30 ლარი
 მასშტაბი 1 : 10 000 000 1 : 35 000 000 1 : 35 000 000
 ორიგინ. ზომა 80 x 122 სმ. 80 x 122 სმ. 80 x 122 სმ.
 გამოცემა ინგ, ქართ. ინგ, ქართ. ინგ, ქართ.

რუკების ლამინირებული ვერსიების ფასები შეგიძლიათ ნახოთ  price-list -ში

 

   საიტის რუკა        

Designed & Powered by "LEGI" Ltd | 2011 All Rights Reserved